• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Dodatok ku Kúpnej zmluve s DPH 28.03.2022 Fejes Otto a syn, s.r.o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 28.03.2022
  Zmluva Dodatok ku Kúpnej zmluve s DPH 28.03.2022 Gerhartová Alica - Biozona Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 28.03.2022
  Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 28.02.2022 Projekt-Market Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 28.02.2022
  Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 28.02.2022 MABONEX SLOVAKIA Piešťany Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 28.02.2022
  Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 03.01.2022 Gerhártová Alica - Biozóna Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 03.01.2022
  Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 03.01.2022 Fejes Otto a syn, s. r. o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 03.01.2022
  Zmluva Nájomná zmluva s DPH 17.12.2021 Robert Tarcsi Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 22.12.2021
  Zmluva Zmluva o dielo s DPH 31.08.2021 a+office s.r.o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 31.08.2021
  Zmluva Zmluva o spolupráci bez DPH 15.07.2021 15.07.2021 Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 23.08.2021
  Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 04.01.2021 Fejes Otto a syn, s.r.o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 04.01.2021
  Zmluva Kúpna zmluva na dodanie tovaru s DPH 04.01.2021 Gerhartová Alica - Biozona Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 04.01.2021
  Zmluva 2018500017-ZoVP Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia s DPH 28.07.2020 Západoslovenská distribučná, a. s. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 07.08.2020
  Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy s DPH 28.07.2020 Trnavský samosprávny kraj Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 28.07.2020
  Zmluva č. 1509003 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1509003 s DPH 19.12.2019 SMS TTSK s.r.o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 20.12.2019
  Zmluva Dodatok č. 1 K zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.09.2019 s DPH 22.10.2019 TOMRA STAV s.r.o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 04.11.2019
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 16.10.2019 Králiky, spol. s.r.o., PENZION HOREC Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 17.10.2019
  Zmluva č. 02/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2019 s DPH 23.09.2019 Anita Vargová Anita Vargová, Trstice č. 459, 925 42 Trstice Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 24.09.2019
  Zmluva č. 01/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2019 s DPH 20.09.2019 Róbert Vörös Róbert Vörös, Chladná 370/48, 930 11 Topoľníky Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 24.09.2019
  Zmluva ZMLUVA O DIELO s DPH 17.09.2019 TOMRA STAV s.r.o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 18.09.2019
  Zmluva č. 01/DV/2019 Zmluva č. 01/DV/2019 o duálnom vzdelávaní s DPH 06.09.2019 Reylon, s.r.o. Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy 17.09.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/164